CHÍNH SÁCH BẢO MẬT BONG88

VỀ VẤN ĐỀ THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN.

Bảo đảm rằng thông tin cá nhân của bạn luôn được cập nhật chính xác là vô cùng quan trọng. Liên hệ ngay với bong88 để thông báo bất kỳ thay đổi nào trong dữ liệu cá nhân của bạn.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN.

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi được phép theo luật pháp. Thông tin của bạn sẽ được xử lý trong các trường hợp sau:

 • Khi cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng với bạn.
 • Để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc bên thứ ba, mà không ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn.
 • Khi chúng tôi phải tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định. Bạn có thể rút lại đồng ý tiếp thị bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi. Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân và đăng ký hoặc đăng nhập vào trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận rõ ràng việc xử lý và tiết lộ thông tin cá nhân theo Chính sách Bảo mật hoặc các quy định khác trong Điều khoản & Điều kiện.

LIÊN KẾT THỨ BA

Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web, plugin, và ứng dụng từ bên thứ ba. Việc nhấp hoặc kích hoạt các kết nối này có thể dẫn đến việc bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin về bạn.

Chúng tôi không kiểm soát những trang web này và không chịu trách nhiệm về chính sách quyền riêng tư của họ. Khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, hãy xem xét thông báo quyền riêng tư tại mỗi trang web mà bạn truy cập.

DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP VỀ BẠN

Dữ liệu cá nhân, hay thông tin cá nhân, là mọi thông tin liên quan đến một cá nhân có thể xác định được. Điều này không bao gồm dữ liệu đã bị ẩn danh.

Chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển đổi nhiều loại dữ liệu cá nhân về bạn, bao gồm:

 • Dữ liệu danh tính như tên, biệt danh, tên người dùng, ngày sinh và giới tính.
 • Dữ liệu liên lạc bao gồm địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, email và số điện thoại.
 • Dữ liệu tài chính như tài khoản ngân hàng và chi tiết thẻ thanh toán.
 • Dữ liệu giao dịch với thông tin thanh toán và chi tiết sản phẩm, dịch vụ bạn đã mua.
 • Dữ liệu kỹ thuật như địa chỉ IP, dữ liệu đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, vị trí và cài đặt múi giờ, loại và phiên bản plug-in trình duyệt, hệ điều hành, và các công nghệ khác trên thiết bị bạn sử dụng.
 • Dữ liệu hồ sơ bao gồm tên người dùng, mật khẩu, đơn hàng, danh mục yêu thích, và phản hồi của bạn.
 • Dữ liệu sử dụng với thông tin về cách bạn tương tác với trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Dữ liệu tiếp thị và truyền thông bao gồm lựa chọn của bạn về tiếp thị từ chúng tôi và bên thứ ba, cũng như tùy chọn giao tiếp của bạn.

Chúng tôi cũng có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu tổng hợp, như dữ liệu thống kê hoặc nhân khẩu học, cho mục đích khác nhau.

NẾU BẠN KHÔNG CUNG CẤP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Nếu theo yêu cầu của luật pháp hoặc theo các điều khoản rõ ràng, chúng tôi cần Dữ liệu cá nhân và bạn không cung cấp thông tin đó, thì chúng tôi sẽ không thể thực hiện hợp đồng hoặc cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của bạn. Lưu ý rằng thông tin gửi qua email không được mã hóa, và bạn sẽ chịu trách nhiệm đầy đủ về bất kỳ rủi ro nào liên quan đến việc chuyển thông tin.

MỤC ĐÍCH THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Dưới đây, chúng tôi sẽ chi tiết về kế hoạch sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn tại bong88 và cơ sở pháp lý liên quan. Chúng tôi đã đặt ra rõ những lợi ích hợp pháp mà chúng tôi có thể đạt được thông qua quá trình này.

Khi bạn đăng ký làm Khách hàng mới để sử dụng Dịch vụ chơi game, chúng tôi sẽ:
a. Xử lý và giám sát cược của bạn.
b. Quản lý phương thức thanh toán online và thanh toán thông thường.
c. Nhận diện, ủy quyền/xử lý thanh toán.
d. Thu nợ.

Chúng tôi cũng quản lý mối quan hệ bằng cách thông báo về thay đổi trong điều khoản hoặc Chính sách quyền riêng tư, và yêu cầu đánh giá hoặc thực hiện khảo sát. Ngoài ra, chúng tôi tham gia rút thăm trúng thưởng, thi đấu, hoặc hoàn thành khảo sát.

Trong quá trình quản trị và bảo mật, chúng tôi đảm bảo khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, kiểm tra, bảo trì hệ thống, hỗ trợ, báo cáo và lưu trữ dữ liệu.

Chúng tôi cung cấp nội dung và quảng cáo có liên quan, tính toán và đánh giá hiệu quả của quảng cáo để cải thiện trang web, sản phẩm/dịch vụ, tiếp thị, và trải nghiệm Khách hàng.

Ngoài ra, chúng tôi đưa ra gợi ý và đề xuất hàng hóa hoặc dịch vụ, và ngăn chặn truy cập dịch vụ khi phát hiện dấu hiệu nghiện cờ bạc, dựa trên bằng chứng y tế như báo cáo y tế. Chúng tôi cam kết thực hiện những bước này để tạo ra một trải nghiệm chơi game an toàn và tích cực cho bạn tại bong88.

THÔNG TIN CỦA BẠN ĐƯỢC ĐẢM BẢO AN TOÀN

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chia sẻ với các đối tác như Dịch vụ đám mây, trung tâm dữ liệu, Dịch vụ thanh toán, ngân hàng, công cụ xác minh ID, và các đối tác cung cấp trò chơi. Điều này giúp quản lý trải nghiệm của bạn một cách hiệu quả và đáng tin cậy.

QUYỀN HẠN CỦA BẠN

Dưới sự hạn chế cụ thể về quyền lợi, bạn có những quyền đặc biệt đối với thông tin cá nhân của mình. Để thực hiện những quyền này, hãy liên hệ với đội chăm sóc Khách hàng của chúng tôi, chi tiết hóa quyền bạn muốn áp dụng và giải thích lý do đằng sau yêu cầu. Điều này đảm bảo quy trình diễn ra thuận lợi và đáp ứng đúng nhu cầu của bạn

QUYỀN TRUY CẬP

Bạn có toàn quyền yêu cầu truy cập Dữ liệu cá nhân của mình và cũng có thể yêu cầu thêm thông tin khi cần. Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ để đảm bảo bạn được quyền lợi và thông tin đầy đủ, đồng thời làm cho quy trình này thuận tiện và dễ dàng hơn cho bạn.

QUYỀN CHỈNH SỬA

Bạn có đầy đủ quyền đề xuất sửa đổi hoặc bổ sung vào Dữ liệu cá nhân nếu bạn phát hiện thông tin không chính xác hoặc thiếu sót. Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ để đảm bảo thông tin của bạn được cập nhật đầy đủ và chính xác, giúp bảo vệ quyền lợi cá nhân của bạn một cách toàn diện và tối ưu hóa trải nghiệm của bạn.

QUYỀN XÓA BỎ

Nếu không còn lý do chính đáng để chúng tôi tiếp tục xử lý thông tin của bạn, bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu của mình. Trước khi gửi yêu cầu, hãy đảm bảo bạn đã rút số dư từ Tài khoản của mình.

Nếu bạn thành công thực hiện Quyền phản đối, bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu cá nhân của bạn. Lưu ý rằng quyền này không tuyệt đối, nhưng chúng tôi sẽ xem xét và có thể duy trì thông tin dựa trên lý do thuyết phục, như tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định.

QUYỀN HẠN CHẾ XỬ LÝ

Nếu bạn muốn tạm dừng việc chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn, hãy xem xét những trường hợp sau:

 • Khi bạn muốn điều chỉnh độ chính xác của dữ liệu.
 • Khi việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi vi phạm quy định pháp luật.
 • Nếu bạn muốn chúng tôi giữ lại dữ liệu để hỗ trợ trong việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.
 • Khi bạn đã phản đối việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn, nhưng chúng tôi cần xác minh xem việc sử dụng đó có vi phạm các cơ sở hợp pháp hay không. Lưu ý rằng quyền này không tuyệt đối.

CHÍNH SÁCH COOKIE

Trang web của chúng tôi, bao gồm cả ứng dụng di động tối ưu, sử dụng cookie và công nghệ tương tự để quản lý phiên Đăng nhập, tạo Trang web cá nhân hóa và điều chỉnh nội dung theo nhu cầu và sở thích cụ thể của bạn.

Khi bạn đồng ý với điều khoản của chúng tôi về việc sử dụng cookie, bạn cũng chấp nhận chúng tôi sử dụng các công nghệ này để đáp ứng các mục đích đã được mô tả trong chính sách của chúng tôi.

QUẢN LÝ COOKIE CỦA BẠN

Để cải thiện trải nghiệm của bạn và đảm bảo hiệu suất tốt nhất cho Trang web, chúng tôi đề xuất không thay đổi cài đặt cookie. Tuy nhiên, nếu bạn muốn điều chỉnh cài đặt theo sở thích cá nhân, bạn có thể làm điều này qua trình duyệt của mình. Các trình duyệt web sử dụng cách kiểm soát cookie khác nhau, nên hãy sử dụng phần trợ giúp của trình duyệt để biết cách thực hiện điều này.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Mọi thay đổi trong Chính sách bảo mật của bong88 sẽ được thông báo trên trang này. Nếu có bất kỳ sửa đổi quan trọng nào, chúng tôi cam kết thông báo qua email, trên Trang web, hoặc qua các kênh liên lạc khác đã thống nhất. Nếu chúng tôi có ý định sử dụng Dữ liệu cá nhân cho mục đích mới, chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách Bảo mật và thông báo trước cho các cá nhân trước khi bắt đầu xử lý mới.